BAGMAKING MACHINERY SOLUTIONS
Vielseitige Bodennahtautomaten
  • KESE SA VAROM NA DNU
  • VREĆE ZA SMEĆE
  • NAVLAKE
  • VREĆE ZA TRESET
  • VREĆE SA ČETVRTASTIM DNOM
  • KESE ZA PEKARSTVO
  • LAKO OTVORIVE („EASY OPEN“) KESE
  • VREĆE ZA TEŠKE PROIZVODE
  • VREĆE ZA AUTO GUME
VIŠE-FUNKCIONALNE MAŠINE ZA KESE
i VREĆE SA VAROM NA DNU
UNIVERZALNE MAŠINE ZA KONFEKCIONIRANJE SA DUŽINOM KESE-VREĆE DO 3000 mm
VISOKO-KAPACITETNE MAŠINE
Sa optimalnom sigurnošću proizvodnje i vrlo kratkim vremenom pripreme do još veće efikasnosti. Novi standard sastoji se od servo-pogona za sistem zavarivanja, glavne vuče i drugog para predvučnih valjaka čime se može regulisati zatezanje trake. Sa trajno grejanim čeljustima za zavarivanje, rotirajućim nožem, duplim sistemom za formiranje falti sa automatskim pozicioniranjem i elektronski prolongiranim vremenom zavarivanja mogu se optimalno zavarivati ne samo tanki nego, takođe, i teži odnosno deblji filmovi uz postizanje većih kapaciteta. Svi proizvodni parametri se mogu memorisati i uvek ponovo pozvati.
ELWA - EXCLUSIVE BY GÜNTER
BF 1600
Ova univerzalna mašina se može – uz dodatnu opremu – optimalno koristiti i za specijalne proizvode kao napr. vreće sa standardnom ili štedljivom trakom za blokiranje i otvorima za kačenje. Daljinska dijagnoza i praćenje relevantnih proizvodnih podataka su mogući primenom modema.
PODUŽNO ZAVARIVANJE/FORMIRANJE FALTI
Proizvodnja u više tragova od jedne matične rolne
veće širine je moguća primenom sistema za podužno
zavarivanje sa sečenjem i formiranje bočnih falti.
BSM 1000
Kese sa varom na dnu bez igličastih rupica uz primenu sistema stezaljki („klema“). Veliki broj mogućnosti za dodatno opremanje uključujući drugi, dodatni var..
 
UREĐAJ ZA VREĆE SA ČETVRTASTIM DNOM
Ugaono zavarivanje u 1- i 2-trake radi proizvodnje
„lajnera“ sa koso zavarenim bočnim faltama.
DODATNA OPREMA
Za formiranje bočnih falti kod debelih filmova sa zakrivljavanjem ivica bočnih falti, pregovanjem i ugaonim zavarivanjem.
OBLAST PRIMENE
Vreće za auto gume i unutrašnje vreće za kartonska
pakovanja sa četvrtastim dnom (karton-“lajneri“).
SISTEMI ODMOTAČA
Bezosovinski odmotač model AZ-A za proizvodnju u jednoj
traci sa uređajem sa kontrolisanim centralnim upravljanjem.

Alternativna mogućnost dostaviti kao bezosovinski odmotač AZ-AO s frekvetno regulisanim površinskim pogonom.
Sistem odmotavanja sa nosećim valjcima AZ-T za proizvodnju u jednoj
ili dve trake (u jednom ili dva „traga“) sa motornim
pogonom koji se reguliše preko „tancera“.
Sistem odmotavanja AZ-O sa frekventno regulisanim površinskim pogonom.
Sistem odmotavanja
AZ-O-2 (1- i 2-trake) sa opcijom podizanja rolni.
TEHNIČKI PODACI elwa-rot
  BSM 1000 / 1300 BF 1300 / 1600 / 2100 BFK 1300 / 1600 / 2100
Radna širina 1000 mm / 1300 mm 1250 mm / 1550 mm / 2050 mm 1250 mm / 1550 mm / 2050 mm
Dužina kese 130 – 2500 mm 180 – 3000 (3500 mm) 180 – 3000 (3500 mm)
Dužina kese sa blokiranjem - 150 - 3000 mm 150 – 3000 mm
Debljina filma 2 x 0,010 – 4 x 0,100 mm 2 x 0,006 – 4 x 0,180 mm 2 x 0,006 – 4 x 0,180 mm
Debljina filma sa blokiranjem - 2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm 2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm
Kapacitet 30 – 200 taktova/min 20 - 220 / 220 / 150 taktova/min 20 – 150 taktova/min


Zadržavamo pravo tehničkih promena.
Posebne dužine kesa (vreća) i debljine filmova na upit.