BAGMAKING MACHINERY SOLUTIONS
Vielseitige Bodennahtautomaten
  • TOREBKI ZE ZGRZEWEM DENNYM
  • WORKI ŚMIECIOWE, KAPTURY
  • WORKI NA TORF
  • TOREBKI Z DNEM KLOCKOWYM
  • TOREBKI DO PIEKARNI
  • TOREBKI ŁATWO OTWIERALNE
  • WORKI PRZEMYSŁOWE
  • TORBY NA OPONY
UNIWERSALNE MASZYNY DO
ZGRZEWU DENNEGO
UNIWERSALNA MASZYNA ZGRZEWAJĄCA
MASZYNA O WYSOKIEJ
WYDAJNOŚCI PRACY
Niezawodna, wysoka produkcyjność i krótkie czasy nastawów prowadzą do większej wydajności. Nowy standard to serwonapędy systemu zgrzewania, głównego i drugiego wałka ciągnącego dla uzyskania w pełni kontrolowanego napięcia wstęgi. Stałocieplne elektrody zgrzewające, latający nóż, podwójne składanie z automatycznym pozycjonowaniem oraz elektroniczne sterowanie zapewnia regulację dla zarówno bardzo cienkich jak i grubych albo ciężkich materiałów, które mogą być zgrzewane w wysokim zakresie wydajności. Wszystkie parametry produkcji mogą być zachowywane i przywoływane.
ELWA - EXCLUSIVE BY GÜNTER
BF 1600
Wszechstronna maszyna, która może być także wykorzystywana do produkcji specjalnych produktów przez instalację dodatkowych modułów, np. standardowego lub bez odpadowego urządzenia z otworami suspensyjnymi. Zdalna obsługa i zapisywanie wszystkich parametrów produkcji może być realizowane przy wykorzystaniu opcjonalnego modemu.
Rozcinanie i zgrzewanie (gorący nóż) / formowanie zakładki bocznej
Produkcja wielotorowa z jednej szerokiej macierzystej roli
poprzez wykorzystanie gorącego noża i systemu formowania
zakładki.
BSM 1000
Maszyna do zgrzewu dennego z klamrowym systemem
przenoszenia (nie pozostawia otworów po igłach). Duża
różnorodność dostępnego wyposażenia dodatkowego,
zaoferowana może zostać nawet druga elektroda zgrzewająca.
 
URZĄDZENIE ZGRZEWANIA DNA KLOCKOWEGO
1 lub 2 torowe zgrzewanie kątowe dla produkcji wkładu z ukośnym zgrzewem warstw bocznej zakładki.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Dla formowania zakładki na grubej foli i obracania bocznymi fałdami, wytłaczania i zgrzewania kątowego.
POLA APLIKACJI
Torby na opony i wkłady do kartonów
z dnem klockowym.
SYSTEMY ODWIJANIA
Bezwałkowy odwijak AZ-A dla produkcji jednotorowej z napędem centralnym sterowanym przez wałek tańczący.

Dostępny również w wersji bezwałkowej AZ-AO ze sterowanym falownikiem odwijaniem powierzchniowym.
System odwijania wałka podtrzymującego AZ-T dla produkcji jedno lub wielo torowej z napędem sterowanym przez wałek tańczący.
System odwijania
AZ-O z napędem powierzchniowym sterowanym częstotliwością.
System odwijania AZ-O-2 (praca jedno lub dwu torowa) z opcjonalnym podnośnikiem do roli.
DANE TECHNICZNE elwa-rot
  BSM 1000 / 1300 BF 1300 / 1600 / 2100 BFK 1300 / 1600 / 2100
Szerokość robocza 1000 mm / 1300 mm 1250 mm / 1550 mm / 2050 mm 1250 mm / 1550 mm / 2050 mm
Długość torby 130 – 2500 mm 180 – 3000 (3500 mm) 180 – 3000 (3500 mm)
z załączeniem blokowania - 150 - 3000 mm 150 – 3000 mm
Grubość foli 2 x 0,010 – 4 x 0,100 mm 2 x 0,006 – 4 x 0,180 mm 2 x 0,006 – 4 x 0,180 mm
Z załączeniem blokowania - 2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm 2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm
Wydajność 30 – 200 cykli / min. 20 - 220 / 220 / 150 cykli / min. 20 – 150 cykli / min.


Zastrzega się możliwość zmiany danych technicznych.
Różne długości i grubości foli na życzenie.