BAGMAKING MACHINERY SOLUTIONS
Leistungsstarke Schwersackautomaten
  • NAVLAKE ZA PALETE
  • VREĆE ZA TEŠKE PROIZVODE
  • NAVLAKE ZA ZAŠTITU PRI LAKIRANJU
  • VREĆE SA ČETVRTASTIM DNOM
  • UNUTRAŠNJE VREĆE („LAJNERI“)
  • U-“LAJNERI“
  • „LAJNERI“ – FLAŠE
SUPER SNAŽNE – ROBUSNE AUTOMATSKE
MAŠINE ZA TEŠKE VREĆE
NAJVEĆA FLEKSIBILNOST ZAHVALJUJUĆI MODULARNOM NAČINU KONSTRUKCIJE MAŠINE
GENIJALNA STABILNOST
Dugogodišnje pouzdane mašine za konfekcioniranje po sistemu konstrukcionih sklopova su univerzalno izvedive. Kao specijalna izvedba za „lajnere“ za FIBC (fleksibilni kontejneri srednje veličine) kao i navlake za pakovanja sa četvrtastim dnom (palete) sa naročito visokom vrednošću formiranja. Kratko vreme pripreme zahvaljujući servo-pogonu i SPS-komandnoj tehnici. Bitne karakteristike su visoko kvalitetni postupci toplotno-impulsnog zavarivanja sa dobijanjem optimalnog kvaliteta vara i apsolutnoj sigurnosti za velike unutrašnje vreće. Štednja materijala i znatno poboljšanje osobina termoskupljanja predstavljaju glavnu prednost kod korišćenja termoskupljajućih navlaka za palete sa četvrtastim dnom („Y-hoods“).
AB / BB
Sa jednom mašinom je moguće proizvoditi sve tipove FIBC-
“lajnera“ sa kačenjem u 1-, 2- i 4-tačke.
NAMOTAČ
Tip ABWA – poluautomatsko bezosovinsko
premotavanje (1- ili 2-trake) sa direktnim servo pogonom.
AB / WS
Osnovna mašina sa uređajem za slaganje,
u radnim širinama do 3600 mm.
 
AGREGATI ZA OBLIKOVANO
ZAVARIVANJE
U-“lajneri“, 90°-“lajneri“, 138°-“lajneri“, Y-navlake
i vreće sa četvrtastim dnom.
FORMIRANJE FALTI
Opciono je moguće 1- ili 2-struko
formiranje falti.
AB / SP
Specijalna izvedba sa podužnim
zavarivanjem za 138°-“lajnere“.
OBLASTI PRIMENE
Y-navlake i 138°-“lajneri“ za FIBC,
sa kačenjem u 4-tačke.
SISTEMI ODMOTAČA
Bezosovinski odmotač model AZ-A za proizvodnju u jednoj
traci sa uređajem sa kontrolisanim centralnim upravljanjem.

Alternativna mogućnost dostaviti kao bezosovinski odmotač AZ-AO s frekvetno regulisanim površinskim pogonom.
Sistem odmotavanja sa nosećim valjcima AZ-T za proizvodnju u jednoj
ili dve trake (u jednom ili dva „traga“) sa motornim
pogonom koji se reguliše preko „tancera“.
Sistem odmotavanja AZ-O sa frekventno regulisanim površinskim pogonom.
Sistem odmotavanja
AZ-O-2 (1- i 2-trake) sa opcijom podizanja rolni.
TEHNIČKI PODACI
AB / SP AB / BB AB / WS AB / KB
Radna širina 1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm
1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm
1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm
1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm
Dužina kese 1000 – 3400 (6000 mm) 1000 – 3400 (6000 mm) 1000 – 3400 (6000 mm) 1000 – 3400 (6000 mm)
Debljina filma (kese-vreće namotane na rolnu) 2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm 2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm 2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm 2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm
Debljina filma (pojedinačne kese-vreće) 2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm 2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm 2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm 2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm
Podužna kontrola do 1000 m do 1000 m do 1000 m do 1000 m
Kapacitet max. 20 – 25 taktova/min max. 20 – 25 taktova/min max. 20 – 25 taktova/min max. 20 – 25 taktova/min


Zadržavamo pravo tehničkih promena.
Posebne dužine kesa (vreća) i debljine filmova na upit.