BAGMAKING MACHINERY SOLUTIONS
Vielseitige Bodennahtautomaten
  • ТОРБИ И ЧУВАЛИ С ДЪНЕН ШЕВ
  • ТОРБИ ЗА СМЕТ
  • ЧОХЛИ
  • ЧУВАЛИ ЗА ТОРФ
  • ЧУВАЛИ С ПЛОСКО ДЪНО
  • ТОРБИЧКИ ЗА ХЛЯБ
  • ТОРБИ “ИЗИ ОПЪН”
  • ТЕЖКИ ЧУВАЛИ
  • ТОРБИ ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ
АВТОМАТИ С МНОГОСТРАННО
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪНЕН ШЕВ
УНИВЕРСАЛНА КОНФЕКЦИОНЕРКА ЗА ТОРБИ С ДЪЛЖИНА ДО 3000 ММ
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА МАШИНА
Чрез оптимална надеждност и изключително кратки срокове за пренастройка към още по-висока ефективност. Сервозадвижванията за заваряването, изтеглянето и втори чифт изтетлящи валове, с които се регулира опъна на платното е новият стандарт при нас. Постоянно нагрятите заваръчни греди, ротационния нож, двукратното сгъване с автоматично позициониране и електронно удължаване на времето за завряване позволяват да се заваряват оптимално и с висока ефективност както тънки, така и дебели или трудни материали. Всички параметри на продукта са запеметими и могат да бъдат извикани по всяко време.
ELWA - EXCLUSIVE BY GÜNTER
BF 1600
Тази универсална машина може да се използва оптимално и за производството на специални продукти посредством оборудване с допълнителни агрегати, като примерно стандартно или безотпадно блокиране с отвори за окачване. Дистанционна диагностика, както и дистанционно запаметяване на релевантни продукти е възможно чрез опционален модем.
НАДЛЪЖНО ЗАВАРЯВАНЕ /
ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТИ
Производство на няколко ленти от едно широко
руло-майка чрез използване на система за
разделен шев и поставяне на фалти.
BSM 1000
Торбички с дънен шев без следи от игли благодарение на използването на клем-система. Голям брой вариации за допълнително оборудване, вкл. втори допълнителен
напречен шев.
 
АГРЕГАТ ЗА ПЛОСКО ДЪНО
Едно- и двулентово ъглово заваряване за производство на лайнери (вложки) с косо заварени странични фалти.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АГРЕГАТИ
За поставяне на странични фалти при дебел материал с изместване на канта, преге и ъглова заварка.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Торби за автомобилни гуми,
вложки за кашони с плоско дъно.
РАЗВИВАНИЯ
Безосово развиване AZ-A с компенсационно централно задвижване за еднолентова работа.

Възможна алтернативна доставка на безосова версия AZ-AO с честотно повърхностно развиване.
Развиване от носещи валове AZ-T за едно- или двулентово производство с моторно, регулирано чрез тариране, задвижване.
Развиване AZ-0 от
вал с честотно повърхностно задвижване.
Развиване AZ-0-2 (едно или двулентово), качвене и сваляне на рулото като опция.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ elwa-rot
  BSM 1000 / 1300 BF 1300 / 1600 / 2100 BFK 1300 / 1600 / 2100
Работна ширина 1000 мм / 1300 мм 1250 мм / 1550 мм / 2050 мм 1250 мм / 1550 мм / 2050 мм
Дължина на чувала 130 – 2500 мм 180 – 3000 (3500 мм) 180 – 3000 (3500 мм)
с блокиращ агрегат - 150 - 3000 мм 150 – 3000 мм
Дебелина на фолиото 2 x 0,010 – 4 x 0,100 мм 2 x 0,006 – 4 x 0,180 мм 2 x 0,006 – 4 x 0,180 мм
с блокиращ агрегат - 2 x 0,006 – 4 x 0,040 мм 2 x 0,006 – 4 x 0,040 мм
Производителност 30 – 200 такта/мин. 20 - 220 / 220 / 150 такта/мин. 20 – 150 такта/мин.


Възможни са технически промени.
Други дължини и дебелини – по запитване.