BAGMAKING MACHINERY SOLUTIONS
Universelle Trennnahtautomaten
  • KESE SA ZAVARIVANJEM/ODSECANJEM
  • KESE SA PREKLOPOM
  • KESE ZA APOTEKE
  • KESE SA ADHEZIVNOM TRAKOM
UNIVERZALNE MAŠINE
SA ZAVARIVANJEM/ODSECANJEM
RAZNOVRSNOST PROIZVODA I PROFITABILNOST
UNIVERZALNI GENIJE
Zahvaljujući velikom kapacitetu i fleksibilnosti mašina kao i raznovrsnosti proizvoda moguća je proizvodnja u malim i velikim serijama sa najvećom profitabilnošću. Fleksibilni dizajn mašina omogućava univerzalnu primenu kod varova sa odsecanjem u oblasti PE, PP ili koekstrudiranih filmova za : pakovanja tekstila, kao napr. PP kese za košulje, kese sa preklopom, kese sa adhezivnom trakom za zatvaranje, kese za kurirsku poštu, kese za voće itd.
SSM 1000
Dva servo-pogona pogodna za opsluživanje, SPS-komandna tehnika sa varijabilnom
regulacijom vremena zavarivanja i programskom memorijom koja omogućava
„pozivanje“ podataka za konkretni radni nalog garantuju ravnomeran rad,
redukovano vreme pripreme i mali škart. Opcioni softver za
analizu proizvodnih podataka što omogućava
konstantno praćenje u realnom vremenu,
u formi dijagrama i  kompjuterske grafike.
ODMOTAČ ZA SAMOLEPIVE TRAKE (APLIKATOR)
Za samolepive trake.
„ŠTANCOVANJE“ (PERFORIRANJE) U
FORMI ROMBA
Za proizvodnju u dve trake sa zakošenim preklopom.
UŽARENA ŽICA ZA PODUŽNO ZAVARIVANJE
Sa rotirajućom teflonskom trakom.
ODMOTAČ
Standardni odmotač ili odmotač sa površinskim pogonom i vertikalnim trouglom (trianglom) za formiranje falti.
SSM 1450
Ova mašina nudi mnoge mogućnosti primene uz dodatnu opremu kao što je odmotač za lepljive trake, podužno zavarivanje, uređaj za formiranje falti na dnu kese-vreće, trougao za formiranje falti itd.
OBLAST PRIMENE
Kese za kurirsku poštu i kese
za pakovanje košulja. 
SISTEMI ODMOTAČA
Bezosovinski odmotač model AZ-A za proizvodnju u jednoj
traci sa uređajem sa kontrolisanim centralnim upravljanjem.

Alternativna mogućnost dostaviti kao bezosovinski odmotač AZ-AO s frekvetno regulisanim površinskim pogonom.
Sistem odmotavanja sa nosećim valjcima AZ-T za proizvodnju u jednoj
ili dve trake (u jednom ili dva „traga“) sa motornim
pogonom koji se reguliše preko „tancera“.
Sistem odmotavanja AZ-O sa frekventno regulisanim površinskim pogonom.
Sistem odmotavanja
AZ-O-2 (1- i 2-trake) sa opcijom podizanja rolni.
TEHNIČKI PODACI
SSM 1000 SSM 1200 SSM 1450
Radna širina 950 mm 1150 mm 1400 mm
Dužina kese 80 – 800 mm 80 – 800 mm 80 – 800 mm
Debljina filma 2 x 0,012 – 2 x 0,150 mm 2 x 0,012 – 2 x 0,150 mm 2 x 0,012 – 2 x 0,150 mm
Brzina max. 76  m/min max. 76 m/min max. 76 m/min
Kapacitet 250 taktova/min 230 taktova/min 200 taktova/min


Zadržavamo pravo tehničkih promena.
Posebne dužine kesa (vreća) i debljine filmova na upit.