BAGMAKING MACHINERY SOLUTIONS
FK 2000 Servo für Schnurzugbeutel
 • ОПАКОВЪЧНИ ПЛИКОВЕ С ШНУР
 • ПЛИКОВЕ ЗА ДРЕХИ
 • ПЛИКОВЕ ЗА ПАМУК
 • ПЛИКОВЕ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА
 • ПЛИКОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
 • ПЛИКОВЕ ЗА ОБУВКИ
 • ПЛИКОВЕ ЗА ДАМСКА ХИГИЕНА
FK 2000 Servo
ЗА ОПАКОВЪЧНИ ПЛИКОВЕ С ШНУР
РАЗДЕЛИТЕЛЕН АВОМАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛИКОВЕ С ШНУР
FK 2000
Флексивната разделителна машина с универсални възможности на употреба. FK 2000 е конструирана специално за производството на пликове с шнур от ПЕ или ПП, напр. за дрехи, памук, вредни вещества, обувки, хранителни продукти или дамска хигиена. Благодарение на производителността и допълнителните агрегати като тези за макро- и микро-перфорация, както и за захващане за заваряване, могат да бъдат съчетани разнообразие на продукцията и малки серии с максимална ефективност. Лесни за обслужване серво задвижвания, управление с вариращо регулиране на времето за заварката и програмна памет за данни във връзка със съответната заявка закръглят спектъра на производителност.
 • Производителност: до 150 такта/мин.
 • Кратко подготвително/заключително време
 • Електронно удължаване на времето за заваряване
 • Рецептурно управление
 • Модуларна конструкция
 • По избор щапеловане на конвейер или викет пликове
fk2000
АГРЕГАТ ЗА ЗАВЪРЗВАНЕ НА ВЪЗЕЛ
Агрегатът за завързване на възли е един затворен модул за едновременно произвеждане на два възела в един машинен такт. Скоростта се регулира синхронно спрямо тази на машината.

СЪБИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА НА ЩИФТОВЕ
За събиране на викет-пликове с предварително програмиран брой на продукция.

НАДЛЪЖНА ЗАВАРКА
Благодарение на специално покритие – липса или само незначителна адхезия на заваръчен материал (чист заваръчен щев).

ШАЙБА ЗА ФАЛЦОВАНЕ
За производството на дънни или горни прегъвки с дълбочина до 80 мм.

макс.
45 мм
150-570 мм
(FK 2000/950)

150-770 мм
(FK 2000/1150)
макс.
140 мм
150-450 мм
(FK 2000/950)

150-650 мм
(FK 2000/1150)
80-450 мм
80-450 мм
80-450 мм
80-450 мм
80-450 мм
80-450 мм
ПЛИКОВЕ С НИСЪК ГОРЕН КРАЙ (OGK)
Пликовете с нисък горен край могат да бъдат произвеждани
в зависимост от оборудването на машината с горен край до
макс. 45 мм.
ПЛИКОВЕ С ВИСОК ГОРЕН КРАЙ (GK)
Пликовете с висок горен край могат да бъдат конципирани за
горен край до макс. 140 мм при обща височина на пликовете
от 150 до 450/650 мм.
B
H
F
Конструкция на плика
B = Височина на плика
H = Височина на горната част
F = Дънна гънка
ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
Памучни дискове за грим и тупфи за уши (продукция на санитарно-хигиенни артикули), пликове за хляб и салфетки (хранителна промишленост), опаковки на резервни части (автомобилна промишленост), пликове за дрехи, пликове за вредни
вещества.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
FK 2000/950 OGK FK 2000/950 GK FK 2000/1150 OGK FK 2000/1150 GK
Работна ширина 615 мм 615 мм 815 мм 815 мм
Диаметър на ролките макс. 1.000 мм макс. 1.000 мм макс. 1.000 мм макс. 1.000 мм
Ширина на пликовете 80 – 450 мм 80 – 450 мм 80 – 450 мм 80 – 450 мм
Височиниа на пликовете (B) 150 – 570 мм 150 – 450 мм 150 – 770 мм 150 – 650 мм
Височина на горната част (H) макс. 45 мм макс. 140 мм макс. 45 мм макс. 140 мм
Дънна прегъвка (F) 35 – 80 мм 35 – 80 мм 35 – 80 мм 35 – 80 мм
Фолио ПЕВН, ПП ПЕВН, ПП ПЕВН, ПП ПЕВН, ПП
Дебелина на фолиото ок. 2 x 0,015 – 2 x 0,080 мм ок. 2 x 0,015 – 2 x 0,080 мм ок. 2 x 0,015 – 2 x 0,080 мм ок. 2 x 0,015 – 2 x 0,080 мм
Скорост макс. 40 м/мин. макс. 40 м/мин. макс. 40 м/мин. макс. 40 м/мин.
Производителност макс. 150 такта/мин. макс. 150 такта/мин. макс. 150 такта/мин. макс. 150 такта/мин.


Запазваме си правото на технически промени.